عسل کوهستان

(دیدگاه کاربر 41)

 

     طبیعی و گرما ندیده

        برداشت از کوه الوند

   ارسال سریع و به موقع

وزن خالص ( 1000 گرم)

 

sms