عسل سفید

(2 بررسی مشتری)

 

    عسل طبیعی و گرما ندیده  طبیعی و گرما ندیده

     منطقه برداشت   برداشت از پیرانشهر

ارسال سریع   ارسال سریع و به موقع

وزن خالص ( 1000 گرم)

 

sms